Μέλισσες
Παραδειγματική κοινωνία.
Παραδειγματική κοινωνία με μοναδική προσφορά στην διαβίωση και επιβίωση του ανθρώπου! Είναι άπειρες οι αναφορές στα οφέλη και στην συμβολή των μελισσών με την επικονίαση, στην ισορροπία της φύσης και του πλανήτη
Τα προϊόντα του μελισσιού και η βιολογική τους σημασία
είναι ασύγκριτα και ασυναγώνιστα.

Μέλι, κερί, πρόπολη και βασιλικός πολτός είναι διατροφικοί και όχι μόνο θησαυροί, με πολλές εφαρμογές.
Το Βee-Strath είναι προϊόν που συνδυάζεται απόλυτα με τον βιολογικό κύκλο της μέλισσας. Προσδίδει υγεία και μακροζωία, αυξάνει την αντοχή σε ασθένειες και κακουχίες και δίνει υψηλότερη παραγωγή.

Στις μέλισσες χορηγήθηκε το Bee-Strath με αποτέλεσμα όχι μόνο την αύξηση στην παραγωγή μελιού αλλά και στην ευρωστία, στην αντοχή στις ασθένειες και την παράταση του κύκλου ζωής. όπως επιβεβαιώθηκε από πειράματα που έγιναν στην Γερμανία και Ελβετία.

Οι μέλισσες διαπιστώθηκε ότι ήταν ανθεκτικότερες μετά τη χορήγηση του Bee-Strath στο ψύχος και στα νοσήματα (όπως η ακαρίαση, η νοζεμίαση ή στην σηψιγονία) και την μικρότερη θνησιμότητα.

Η βασίλισσα σε πολλές περιπτώσεις εμφάνισε αυξημένη γονιμότητα και το σμήνος είχε εμφανώς αυξημένη δραστηριότητα και μεγαλύτερη (μέχρι και 3,5 φορές) παραγωγή μελιού.

Η χορήγηση μπορεί εύκολα να γίνει με την τροφοδοσία μέσω του τροφοδότη, με το ζαχαροζύμαρο ή και με ψεκασμό των πλαισίων.

Η αστάθεια του Bee-Strath στο νερό επιβάλει στην άμεση χορήγηση του ,και την αποφυγή διατήρησης έτοιμων παρασκευασμάτων η διαλυμάτων Bee-Strath για επόμενες χρήσεις.